Påverka i församlingsvalet!

Tro och gemenskap-nätverket består av olika kristna. Vi kommer från olika församlingar, olika väckelserörelser och olika livssituationer. Den faktor som förenar oss är kärleken gentemot vår kyrka och det att vi vill överlämna till våra kommande generationer en kyrka som modigt förkunnar evangeliet om Jesu försoningsverk och håller fast vid Bibelns ord.
Tro och gemenskap-nätverkets principer är:
  1. Bibeln ska ledsaga oss
  2. Församlingen ska bli levande
  3. Evangeliet ska spridas
  4. Människorna ska bli sedda
  5. Familjen ska hållas ihop
  6. Kärleken ska bli fungerande
De kandidater och valmansföreningar, som i församlingsvalet stöder ovannämnda principer kan skicka e-post till adressen media@uskojayhteys.fi för att få publicerat sina namn på hemsidan. Tro och gemenskap-nätverket samlar människor som känner omsorg om församlingen och vill stöda kandidaterna. De som röstar kan söka efter kandidater med samma värderingar på hemsidan.

Välkommen med att bygga trons och gemenskapens församling!
På hemsidan hittar du anvisningar för hur man ska förbereda sig inför församlingsvalet.