Principer

Guds goda budskap, evangeliet, är till för alla. Församlingens uppgift är att förmedla evangeliet och bygga upp relationen till både Gud och medmänniskor.

Tro och gemenskap-rörelsen vill utveckla kyrkan utgående från följande principer:

1. Bibeln ska ledsaga oss

Vår undervisning och verksamhet ska grunda sig på Bibeln och på den lutherska bekännelsen.

2. Församlingen ska bli levande

Församlingen är ett andligt hem, som stöder människorna i alla livssituationer och uppmuntrar alla att delta. I en levande församling finns det plats även för väckelserörelser.

3. Evangeliet ska spridas

Att förmedla det goda budskapet i ord och gärning såväl i Finland som ute i världen är en av församlingens grunduppgifter, där man får hjälp av alla kyrkans missionsorganisationer.

4. Människorna ska bli sedda

Vi inbjuder sådana människor som inte är troende och som har blivit alienerade från församlingen till en ny gemenskap med Frälsaren och församlingen.

5. Familjen ska hållas ihop

Vi stöder familjerna och det kristna äktenskapet mellan man och kvinna samt barnens och ungdomarnas kristna fostran.

6. Kärleken ska bli fungerande

Vi tar hand om dem som är svagare och hjälper alla som behöver hjälp.